Steun ons

NL50 TRIO 0338 4758 85
RSIN/fiscaal nummer: 856920630

Draagt u het werk van Leven in Zuidwest en Leven in Zuidwest – Maatschappelijk een warm hart toe en wilt u bijdragen aan onze werkzaamheden en activiteiten? Scan de QR-code (alleen voor Leven in Zuidwest) en doneer een bedrag naar keuze of doneer aan het bijbehorende rekeningnummer. Uw bijdrage wordt gewaardeerd. Beide stichtingen hebben een ANBI-status. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.