Missie & Visie

Visie

Leven in Zuidwest is maatschappelijk betrokken bij de bewoners van de wijken Bouwlust-Vrederust. Vanuit de christelijke identiteit spelen wij in op de maatschappelijke behoefte en geven bewoners onvoorwaardelijke aandacht, ontmoeting, gastvrijheid en ondersteuning door middel van het bieden van hulp en verschillende activiteiten.

Missie

Waarom zijn we als Leven in Zuidwest aanwezig in de wijk?

1.    Leven in Zuidwest is ‘present’ in de wijk. We worden geïnspireerd door en werken vanuit de presentietheorie vanuit onze christelijke levensbeschouwing dat elk mens kostbaar is. Vanuit die overtuiging werken we relationeel en streven we naar een volwaardig mens-zijn voor iedereen. We willen werkzaam zijn onder mensen in de marge van de samenleving. Hierbij stellen wij de onderlinge afhankelijkheid van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal. Het gaat om er zijn voor de ander op een aandachtige manier: om de relatie met, om de zorg voor en de waardigheid van de ander.

2.    Leven in Zuidwest is een maatschappelijke organisatie, een steunpunt voor wijkbewoners, waarbij wij werken vanuit onze kernwaarden We zijn een betrouwbare partner, waarbij we continuïteit kunnen bieden in onze dienstverlening. We zijn zichtbaar en herkenbaar in de wijk. We hebben een buurthuis als basiskamp waarin de bewoners zonder drempel binnen kunnen stappen, waar we hulp bieden en van waaruit we activiteiten in de wijk ontplooien om de sociale cohesie te versterken. We zijn een positieve plek in de wijk waar mensen zich gezien weten én we maken die plek tot een start voor een stap naar een betere toekomst van de bewoner en de wijk. We lopen in onze trajecten een extra mijl meer mee dan de reguliere hulpverlening. We werken samen met andere maatschappelijke organisaties in de wijk om elkaar te versterken in het gezamenlijke doel de leefbaarheid van de wijk en haar inwoners te vergroten. We bieden diensten en activiteiten aan op het gebied van:

  • Aanwezig zijn in de wijk – ontmoeting;
  • Praktisch, materiële ondersteuning – hulp;
  • Brug naar (financiële) hulpverlening;
  • Stap naar participeren in de samenleving.


Kernwaarden

Ontmoeting & Verbinding

Wij creëren een gastvrije omgeving waar mensen, ongeacht wie ze zijn, vrij kunnen binnenlopen en elkaar kunnen ontmoeten.

Wij willen mensen aan ons en elkaar verbinden door te dienen en gediend te worden. Wij zijn toegewijd aan mensen om hen verder te helpen in de situatie waarin zij zich bevinden.

Integer & Mensgericht

We zijn open, eerlijk en betrouwbaar binnen onze relaties over wie we zijn en wat ons drijft.

We houden rekening met en sluiten aan op de behoefte van de mensen en zijn helder in wat wij aan hulp bieden en hoe.


Geloof & Naastenliefde

Wij geloven in God. In ons denken, doen en spreken willen wij het inspirerende voorbeeld volgen van Jezus in zijn liefde voor mensen.

Wij kijken om naar andere mensen, onze naasten, en voelen ons mede verantwoordelijk voor het welzijn van onze medemens, ongeacht hun achtergrond.