Organisatie

Het gezicht van Leven in Zuidwest bestaat uit twee vaste medewerkers, Martin Schep en Rens Snoep. Zij vormen samen met twee enthousiaste vrijwilligers het kernteam. Zij plannen, bespreken en organiseren de activiteiten en geven de visie van Leven in Zuidwest vorm.

De vaste medewerkers hebben een professionele scholing op het gebied van onderwijs en sociaal werk en worden parttime betaald om Leven in Zuidwest te coördineren. Zij functioneren als een team sociaal ondernemers.

Naast het kernteam zijn er verschillende vrijwilligers actief bij Leven in Zuidwest. Deze vrijwilligers komen uit de wijk zelf en uit verschillende kerken en zijn stuk voor stuk bevlogen mensen met hart voor de wijk en haar bewoners. Van hen die structureel vrijwillig werkzaam zijn voor Leven in Zuidwest vragen we een VOG. 

Leven in Zuidwest heeft verschillende activiteiten die onder verantwoordelijkheid vallen van twee stichtingen. Stichting Leven in Zuidwest – Maatschappelijk en Stichting Leven in Zuidwest.

Beloningsbeleid: Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Gemaakte onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. De professionele werkers worden gesalarieerd volgens de regelingen van Steunpunt Kerkenwerk.

 

Wij vinden onze vrijwilligers belangrijk en wij waarderen hen enorm! Wij hebben daarom een duidelijk vrijwilligersbeleid, zodat de vrijwilligers hun taken met veel plezier kunnen uitvoeren. We hebben dan ook een Haags Keurmerk als vrijwilligersorganisatie. En daar zijn we trots op!

Stichting Leven in Zuidwest

Bestuur

  • P.A. Pel (voorzitter)
  • E. M. van Mulligen (secretaris)
  • M. Franken (penningmeester)
  • J. van der Heide (algemeen lid)

 

Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0338 4758 85

RSIN-nummer: 856920630

Postadres: Abdis Eustachiastraat 13, 2544 NH Den Haag 

Telefoon: 06-27054370

E-mail:  secretaris@leveninzuidwest.nl

Bezoekadres: Sterrenoord 97, 2544 JW Den Haag


Stichting Leven in Zuidwest – Maatschappelijk

Bestuur

  • A. van der Wiel (voorzitter)
  • J. van der Heide (secretaris)
  • M. Franken (penningmeester)

 

Bankrekeningnummer: NL87 TRIO 0320 4061 56

RSIN-nummer: 863272873

Postadres: John F. Kennedylaan 43, 2285 AB Rijswijk

E-mail: Jeroenvdheide1@gmail.com

Telefoon: 06-23755220