Bestuur

De bestuursleden van Stichting “Leven in Zuidwest” zijn:

  • Gert-Jan Bakker (voorzitter)
  • Johan van Popta (secretaris)
  • Wieger Koen (penningmeester)
  • Marc Verheij (lid).